مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره دوم

leader98

شمع را می سازند تا بسوزد اما معلم میسوزد تا بسازد .( روزت مبارک ای معلم)
این روز ها مردم قیمت همه چیز را می دانند ولی ارزش هیچ چیز را نمی دانند .
و کارم را به خدا می سپارم...
موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است

کسب مقم سوم ناحیه در رشته بسکتبال

دانش  آموزان دبیرستان دانشگاه  دوره  دوم توانستند در رشته بسکتبال مقام سوم  ناحیه را کسب  نمایند . این پیروزی  را  به دانش  آموزان و  اعضاء  تیم  بسکتبال و  مربی پر تلاش  آن ها جناب  آقای  رفاهی تبریک می  گوئیم .

photo 2019 01 13 11 05 50 Copy

اردوی گروه صنعتی غزال (بستنی دایتی )

روز یکشنبه 7 بهمن ماه دانش آموزان پایه دهم (تجربی 1و ریاضی ) از  گروه صنعتی  غزال (بستنی  دایتی ) واقع در شهرک صنعتی سلطان اباد بازدید نمودند

کسب مقام دوم ناحیه در رشته تنیس روی میز

دانش  آموزان دبیرستان دانشگاه دوره دوم توانستند مقام دوم  در  سطح  ناحیه در  رشته  تنیس  روی میز را کسب  نمایند . این  پیروز ی را به دانش  آموزان  و اعضا ء تیم تنیس روی  میز و  مربی دلسوز   آن ها جناب  آقای  رفاهی تبریک می  گوئیم .

photo 2019 01 13 11 07 05 Copy