بازدید مدیران مدارس اداره آموزش و پرورش شهرستان مرودشت از دبیرستان پسرانه دانشگاه دوره دوم

مدیران مدارس ادره آموزش و پرورش  شهرستان  مرودشت از دبیرستان پسرانه دوره دوم در روز دوشنبه 7 بهمن بازدید نمودند

IMG 2011 CopyIMG 2012 CopyIMG 2013 Copy

IMG 2021 CopyIMG 2022 CopyIMG 2026 CopyIMG 2034 CopyIMG 2043 Copy

 


چاپ