مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره دوم

leader

پیرهن سیام کجاست محرم اومده دوباره مادرم کتیبشو زده
سلام به پرچم و به ماه ماتم سلام به روضه ی غریب عالم
تحصیل علم بالاترین عبادت است

برگزاری کارگاه آموزشی اثر بخشی از طریق بستر های فناورانه با حضور جناب دکتر صفوی 3 شهریور ماه

1111111Copy

 

Slider