مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره دوم

leader

پیرهن سیام کجاست محرم اومده دوباره مادرم کتیبشو زده
سلام به پرچم و به ماه ماتم سلام به روضه ی غریب عالم
تحصیل علم بالاترین عبادت است

برگزاری کارگاه آموزشی روش های نوین در آموزش نگارش و زبان ادبیات فارسی با حضور جناب دکتر حسام پور 7 شهریور

 

جیبلا Copy

 

Slider