مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره دوم

leader

پیرهن سیام کجاست محرم اومده دوباره مادرم کتیبشو زده
سلام به پرچم و به ماه ماتم سلام به روضه ی غریب عالم
تحصیل علم بالاترین عبادت است

کارگاه آموزشی تفکرنقادو کنجکاوی با حضورسر کارخانم دکتر فاطمه کمالی 9 شهریور

kamali
 
Slider