مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره دوم

leader

پیرهن سیام کجاست محرم اومده دوباره مادرم کتیبشو زده
سلام به پرچم و به ماه ماتم سلام به روضه ی غریب عالم
تحصیل علم بالاترین عبادت است

وبینار آشنایی با واحد مشاوره دبیرستان برای کلاس های پایه دهم 17 شهریور

18 Copy

 

Slider